Etikai kódex
Vállalásaink...
A KAAS Otthon Kft. üzleti tevékenysége során etikus magatartást folytat és ezen megközelítését folyamatosan erősíti munkatársaiban és partnereiben egyaránt.
Munkatársainktól és partnereinktől elvárjuk, hogy hozzáállásukkal minden esetben jó hírnevünk megalapozására és fenntartására törekedjenek, továbbá elkötelezettek legyenek értékeink védelme iránt. A következő magatartási normákat, mint alapvető értékeket értelmezzük és tudatosításukról folyamatosan gondoskodunk.


Magatartásunk Ügyfeleinkkel és partnereinkkel szemben:
• Cégünk kizárólag olyan megbízásokat fogad el, amelyeket képes az Ügyfelei maximális elvárásainak megfelelően végrehajtani, saját erőforrásai által vagy partnerek bevonásával.
• Munkavégzésünk során minden esetben úgy járunk el, hogy kizárjuk vagy minimálisra csökkentjük az esetlegesen felmerülő érdekellentéteket. Amennyiben mégis előfordulna ilyen eset, úgy minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy ezen konfliktushelyzeteket az érdekelt félek megelégedettségére a legrövidebb időn belül orvosoljuk.
• Partnereinkkel törekszünk a tisztességes üzleti magatartás maximális betartására. Jelen etikai kódexben meghatározott értékeinket, minden esetben szerződéseinkben is kikötjük, mint alapvető elvárást.
• A tudomásunkra jutott információkat a legnagyobb odafigyelés mellett kezeljük, annak érdekében, hogy megőrizzük azok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Magatartásunk munkatársainkkal szemben:
• Cégünk tisztességesen és – lehetőségeihez mérten – az elvárásokat maximálisan kielégítve alkalmazza munkatársait.
• A piaci viszonyoknak megfelelően cégünk tisztességes jövedelmet biztosít munkatársainak.
• Folyamatos továbbképzéseink által megteremtjük munkatársaink számára tudásuk szinten tartásának lehetőségét és magasabb szintre emelését.
• Multidiszciplináris munkavégzésünk során, lehetőséget teremtünk munkatársainknak több szakterületre való betekintéshez is, ezáltal teremtve hozzáadott értéket mind a konkrét feladatokhoz, mind pedig saját tudásukhoz.
• A munkavégzés során mindent megteszünk annak érdekében, hogy egészséges és jó munkaköri légkört teremtsünk. A munkavédelmi és egészségmegőrzési programunkat igyekszünk úgy kialakítani, hogy minden munkatársunk ugyanolyan mértékben és haszonnal részesüljön belőle.
• A kommunikációnak minden szinten meg kell valósulnia, annak szervezeti tagozódásból eredő hátránya nem lehet. Célunk, hogy minden munkatársunk a lehető legőszintébben kommunikálja felénk problémáit, javaslatait annak érdekében, hogy ezáltal tovább fejlődhessünk.
• Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy a közösen kialakított folyamatoknak és elvárásoknak megfelelően végezzék munkájukat.

Általános piaci magatartásunk
• Projektjeinket minden esetben a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően végezzük.
• Ajánlatainknál a korrekt és a piaci viszonyoknak megfelelő árképzést alkalmazzuk.
• Cégünk elzárkózik a tisztességtelen üzletviteltől.