784 0 0 0

Béketelep iparipark

160.93 M Ft

kérem, hívjanak vissza!

Eladó ipari és kereskedelmi telek
Szeged, Béketelep
Azonosító: KAAS-2223
6437 m² telekméret
40 % beépíthető
3 km az autópályáig
40 % zöld terület
4 m min homlokzat
12 m max homlokzat
2000 m² a legkisebb telekméret
használt ingatlan
kivett telephely
Szeged Béketelep ipari zónában, a Vass Mátyás utcában ipari telkek eladók.
Szeged, Eli mellett ipari és kereskedelmi kivett fejlesztési terület eladó
Azonosító: KAAS-2223

Szeged ipari zónájában az Eli, Auchan, Praktiker, Metro szomszédságában kivett ipari telkek 4000-5,6 hektárig eladók. A telkekre magas teljesítményű áram lett megigényelve, víz, gáz nem messze a telekhatártól, esővíz elvezetés kiépített, termálvizes fűtést lehetősége adott. Az ingatlanok síkfelületűek, rendezettek, akár azonnal megkezdhető bármilyen beruházás. Közvetlen új ipari út kapcsolattal rendelkezik, mely a Budapesti útba illetve az Eli-hez vezető útba kapcsolódik bele.

Ár: 20.000,- Ft./m2-től
Legkisebb telekkiosztás 6430 m2, de akár egyben, 5,6 hektárig is megvásárolható.

Helyi építési szabályzat:
-GIPE illetve GKSZ: egyéb ipari terület, kereskedelmi és szolgáltató egység
-építmény magasság: 9- 12,5 illetve, 4-7 méter
-telepszerű beépítés
-40% beépíthetőség,
-40% zöldfelület
-igény szerint beépítési százalék és építménymagasság módosítható
Fülöp Erika Kaas Otthon

Industrial and commercial development area for sale near Eli, Szeged
Identifier: KAAS-2223

Industrial plots in the industrial zone of Szeged in the neighborhood of Eli, Auchan, Praktiker and Metro are for sale between 4,000 and 5.6 hectares. High-performance electricity was required for the plots, water and gas were not far from the plot boundary, rainwater drainage was installed, and thermal water heating was possible. The properties are flat and tidy, and any investment can be started immediately. It has a direct connection to the new industrial road, which connects to Budapesti út and the road leading to Eli.

Price: from HUF 20,000/m2
The smallest plot is 6,430 m2, but it can also be purchased all together, up to 5.6 hectares.

Local Building Regulations:
-GIPE and GKSZ: other industrial areas, commercial and service units
-building height: 9-12.5 or 4-7 meters
- local installation
-40% installability,
-40% green area
- the installation percentage and building height can be modified as required
Home of Erika Kaas Fülöp

Industrie- und Gewerbegebiet zum Verkauf in der Nähe von Eli, Szeged
Kennung: KAAS-2223

Zum Verkauf stehen Gewerbegrundstücke im Industriegebiet von Szeged in der Nähe von Eli, Auchan, Praktiker und Metro mit einer Größe zwischen 4.000 und 5,6 Hektar. Für die Grundstücke war leistungsstarker Strom erforderlich, Wasser und Gas waren nicht weit von der Grundstücksgrenze entfernt, eine Regenwasserableitung wurde installiert und eine Thermalwassererwärmung war möglich. Die Immobilien sind flach und ordentlich und mit jeder Investition kann sofort begonnen werden. Es verfügt über eine direkte Anbindung an die neue Industriestraße, die die Budapesti út und die Straße nach Eli verbindet.

Preis: ab 20.000 HUF/m2
Das kleinste Grundstück ist 6.430 m2 groß, es kann aber auch komplett bis zu 5,6 Hektar erworben werden.

Lokale Bauvorschriften:
-GIPE und GKSZ: andere Industriegebiete, Gewerbe- und Dienstleistungseinheiten
-Gebäudehöhe: 9-12,5 oder 4-7 Meter
- lokale Installation
-40 % Installierbarkeit,
-40 % Grünfläche
- Der Installationsgrad und die Gebäudehöhe können nach Bedarf geändert werden
Heimat von Erika Kaas Fülöp

塞格德 Eli 附近待售的工业和商业开发区
标识符:KAAS-2223

塞格德工业区位于 Eli、Auchan、Praktiker 和 Metro 附近的工业用地正在出售,面积在 4,000 至 5.6 公顷之间。地块需要高性能电力,水和煤气距离地块边界不远,安装了雨水排水系统,并且可以热水加热。物业平坦整洁,任何投资均可立即开始。它与新工业道路直接相连,该道路连接布达佩斯图和通往埃利的道路。

价格:20,000福林/平方米起
最小的地块面积为 6,430 平方米,但也可以一起购买,最大面积为 5.6 公顷。

当地建筑法规:
-GIPE和GKSZ:其他工业区、商业和服务单位
-建筑高度:9-12.5或4-7米
- 本地安装
-40% 可安装性,
-40% 绿化面积
- 安装百分比和建筑高度可根据需要修改
埃里卡·卡斯·菲洛普 (Erika Kaas Fílöp) 的家
Az ingatlan tulajdonságai
 6437 m² telekméret
 40 % beépíthető
 3 km az autópályáig
 40 % zöld terület
 4 m min homlokzat
 12 m max homlokzat
 2000 m² a legkisebb telekméret
 közvilágítás van
 víz telken kívül
 áram telken belül
 csatorna telken kívül
 gáz telken kívül
 széles sávú internet
 végig aszfalton elérhető
 buszmegálló közelben
 ipari környezetben
 ipartelep
 üres telek
 Gksz keresk. szolg. ter.
 Gipe egyéb ipari t.
 6-os (Egyéb) karakter
 1-telepszerű
 2- szabadonálló
Fülöp
Erika

A Kaas tulajdonosa
+36 (30) 864-9630